Kinesiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

przed południem
上午
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ok. (około)
大约
Används tillsammans med uppskattningar
do wiadomości
请...注意
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licencjat
文学学士
Typ av högskoleexamen
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
欧洲中部时间
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
尊敬的
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Används vid förtydligande
S.A. (Spółka Akcyjna)
有限责任公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
股份有限公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nie dot. (nie dotyczy)
不适用
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
订购号
Används vid beställningar
rocznie
每年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
po południu
下午
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
proszę odwrócić
请翻面
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
wiceprezydent
副总裁
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande