Japanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

przed południem
a.m.(午前中)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ok. (około)
おおよそ
Används tillsammans med uppskattningar
do wiadomości
・・・宛てに
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licencjat
文学士
Typ av högskoleexamen
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
中央ヨーロッパ標準時
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
殿下
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
すなわち
Används vid förtydligande
S.A. (Spółka Akcyjna)
法人組織
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
有限会社
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nie dot. (nie dotyczy)
該当なし
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
No.
Används vid beställningar
rocznie
毎年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
po południu
p.m. (午後)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
proszę odwrócić
裏面に続く
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
wiceprezydent
副大統領
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande