Italienska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

przed południem
Da mezzanotte alle 12
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ok. (około)
ca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
do wiadomości
c/o (all'attenzione di)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licencjat
Dott. (dottore)
Typ av högskoleexamen
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
i.e. (id est) / cioè
Används vid förtydligande
S.A. (Spółka Akcyjna)
S.p.A. (Società per Azioni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nie dot. (nie dotyczy)
non applicabile / non pertinente
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
num.
Används vid beställningar
rocznie
annuale / per anno
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
po południu
Dalle tredici alle ventitré
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
proszę odwrócić
vedi retro
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
wiceprezydent
VP (Vicepresidente)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande