Hindi | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

przed południem
प्रातः... बजे
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ok. (około)
लगभग
Används tillsammans med uppskattningar
do wiadomości
...ध्यान दें.
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licencjat
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Typ av högskoleexamen
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
IST
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
राजा/रानी
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
जो है कि
Används vid förtydligande
S.A. (Spółka Akcyjna)
इंक.
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
लिमिटेड
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nie dot. (nie dotyczy)
-
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
क्रं.
Används vid beställningar
rocznie
प्रतिवर्ष
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
po południu
दोपहर... बजे
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
proszę odwrócić
अगला पन्ना
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
wiceprezydent
उपराष्ट्रपति
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande