Grekiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

przed południem
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ok. (około)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används tillsammans med uppskattningar
do wiadomości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licencjat
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Typ av högskoleexamen
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
π.χ. (για παράδειγμα)
Används vid förtydligande
S.A. (Spółka Akcyjna)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nie dot. (nie dotyczy)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
αριθ. (Αριθμός)
Används vid beställningar
rocznie
ανά έτος, ετήσια
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
po południu
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
proszę odwrócić
γυρίστε σελίδα
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
wiceprezydent
αντιπρόεδρος
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande