Franska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

przed południem
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ok. (około)
approx. (approximativement)
Används tillsammans med uppskattningar
do wiadomości
attn. (à l'attention de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licencjat
Licence
Typ av högskoleexamen
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
HEC (heure d'Europe centrale)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
c.à.d (c'est-à-dire)
Används vid förtydligande
S.A. (Spółka Akcyjna)
S.A. (Société Anonyme)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nie dot. (nie dotyczy)
n/a (non applicable)
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
n° (numéro)
Används vid beställningar
rocznie
p. a. (par an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
po południu
p.m. (post meridiem) : après-midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
proszę odwrócić
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
wiceprezydent
V.P. (vice-président)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande