Finska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

przed południem
aamup.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ok. (około)
n. (noin)
Används tillsammans med uppskattningar
do wiadomości
...henkilön käsiteltäväksi
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licencjat
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Typ av högskoleexamen
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
GMT (Greenwich Mean Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
eli
Används vid förtydligande
S.A. (Spółka Akcyjna)
Oy (osakeyhtiö)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Rajavastuuyhtiö
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nie dot. (nie dotyczy)
ei saatavilla
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
nro. (numero)
Används vid beställningar
rocznie
per vuosi
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
po południu
iltap. (iltapäivällä)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
proszę odwrócić
käännä sivu
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
wiceprezydent
Varapresidentti
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande