Esperanto | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

przed południem
a.m. (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ok. (około)
proks. (proksimume)
Används tillsammans med uppskattningar
do wiadomości
atn. (al la atento de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licencjat
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Centreŭropa Tempo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
t.e. (tio estas)
Används vid förtydligande
S.A. (Spółka Akcyjna)
korp. (korpigita)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Lgt. (limigita)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nie dot. (nie dotyczy)
n/u (ne uzebla)
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
no. (numero)
Används vid beställningar
rocznie
p.a. (per annum)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
po południu
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
proszę odwrócić
BR (bonvolu reversi)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
wiceprezydent
VP (vicprezidanto)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande