Engelska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

przed południem
a.m. (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ok. (około)
approx. (approximately)
Används tillsammans med uppskattningar
do wiadomości
attn. (to the attention of)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licencjat
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
i.e. (id est)
Används vid förtydligande
S.A. (Spółka Akcyjna)
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nie dot. (nie dotyczy)
n/a (not applicable)
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
no. (number)
Används vid beställningar
rocznie
p.a. (per annum)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
po południu
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
proszę odwrócić
PTO (please turn over)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
wiceprezydent
VP (vice president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande