Danska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

przed południem
om morgenen
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ok. (około)
ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
do wiadomości
att. (attention)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licencjat
BA (Bachelor)
Typ av högskoleexamen
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
dvs. (det vil sige)
Används vid förtydligande
S.A. (Spółka Akcyjna)
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
A/S (aktieselskab)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nie dot. (nie dotyczy)
Ikke tilgængelig
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
nr. (nummer)
Används vid beställningar
rocznie
pr. år (pro anno)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
po południu
om eftermiddagen
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
proszę odwrócić
vende
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
wiceprezydent
vicedirektør
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande