Arabiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

przed południem
صباحاً
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ok. (około)
تقريبا
Används tillsammans med uppskattningar
do wiadomości
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licencjat
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Typ av högskoleexamen
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
توقيت وسط أوروبا
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
أيْ
Används vid förtydligande
S.A. (Spółka Akcyjna)
شَرِكة مُسَجَّلة
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
المحدودة
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nie dot. (nie dotyczy)
لا ينطبق
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
رقم
Används vid beställningar
rocznie
كل سنة
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
po południu
مَساءً
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
proszę odwrócić
اقلب الصفحة من فضلك
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
wiceprezydent
نائب الرئيس
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande