Ungerska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

v.m. (voor de middag)
de. (délelőtt)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ong. (ongeveer)
kb. (körülbelül)
Används tillsammans med uppskattningar
t.a.v. (ter attentie van)
figyelmébe (levélcímzéskor)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Közép-Európai Idő)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Mélt. (Méltósága)
Används som titel för honorära personer
d.w.z. (dat wil zeggen)
azaz
Används vid förtydligande
nv (naamloze vennootschap)
egyesült társaság
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nv (naamloze vennootschap)
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n.v.t. (niet van toepassing)
n/a (nem alkalmazható)
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
sz. (szám/számú)
Används vid beställningar
p.j. (per jaar)
évente
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
n.m. (na de middag)
du./este (délután/este)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
z.o.z. (zie ommezijde)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice-president)
Elnökhelyettes
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande