Tyska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

v.m. (voor de middag)
vorm. (vormittags)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ong. (ongeveer)
ugf. (ungefähr)
Används tillsammans med uppskattningar
t.a.v. (ter attentie van)
z.Hd. (zu Händen von)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
MET (Middel-Europese Tijd)
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Används som titel för honorära personer
d.w.z. (dat wil zeggen)
d.h. (das heißt)
Används vid förtydligande
nv (naamloze vennootschap)
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nv (naamloze vennootschap)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n.v.t. (niet van toepassing)
n.z. (nicht zutreffend)
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
Nr. (Nummer)
Används vid beställningar
p.j. (per jaar)
pro Jahr
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
n.m. (na de middag)
nachm. (nachmittags)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
z.o.z. (zie ommezijde)
b.w. (bitte wenden)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice-president)
VPräs. (Vizepräsident)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande