Turkiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

v.m. (voor de middag)
sabah (öğleden önce)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ong. (ongeveer)
tahmini
Används tillsammans med uppskattningar
t.a.v. (ter attentie van)
dikkatine
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Typ av högskoleexamen
MET (Middel-Europese Tijd)
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
huzurunda
Används som titel för honorära personer
d.w.z. (dat wil zeggen)
yani
Används vid förtydligande
nv (naamloze vennootschap)
A.Ş. (anonim şirketi)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nv (naamloze vennootschap)
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n.v.t. (niet van toepassing)
geçersiz
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
no. (numara)
Används vid beställningar
p.j. (per jaar)
yıllık / yılda bir
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
n.m. (na de middag)
öğleden sonra
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
z.o.z. (zie ommezijde)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice-president)
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande