Tjeckiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

v.m. (voor de middag)
a. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ong. (ongeveer)
přibl. (přibližně)
Används tillsammans med uppskattningar
t.a.v. (ter attentie van)
MP. (do vlastních rukou)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
Bc. (Bakalář)
Typ av högskoleexamen
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Středoevropský čas)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Används som titel för honorära personer
d.w.z. (dat wil zeggen)
tj. (to jest)
Används vid förtydligande
nv (naamloze vennootschap)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nv (naamloze vennootschap)
a.s. (akciová společnost)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n.v.t. (niet van toepassing)
n/a (chybějící data)
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
č. (číslo)
Används vid beställningar
p.j. (per jaar)
p.a. (per annum - ročně)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
n.m. (na de middag)
p. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
z.o.z. (zie ommezijde)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice-president)
VP (viceprezident)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande