Thailändska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

v.m. (voor de middag)
a.m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ong. (ongeveer)
โดยประมาณค่า
Används tillsammans med uppskattningar
t.a.v. (ter attentie van)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
ปริญญาตรี
Typ av högskoleexamen
MET (Middel-Europese Tijd)
เวลายุโรปกลาง
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
สยามบรมราชกุมารี
Används som titel för honorära personer
d.w.z. (dat wil zeggen)
นั่นก็คือ
Används vid förtydligande
nv (naamloze vennootschap)
ร่วมมือกับ
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nv (naamloze vennootschap)
จำกัด
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n.v.t. (niet van toepassing)
ไม่สามารถใช้ได้
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
ตัวเลข
Används vid beställningar
p.j. (per jaar)
ทุกปี
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
n.m. (na de middag)
นาฬิกา
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
z.o.z. (zie ommezijde)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice-president)
รองประธาน
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande