Svenska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

v.m. (voor de middag)
f.m./fm. (förmiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ong. (ongeveer)
c:a/ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
t.a.v. (ter attentie van)
att. (attestera)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Typ av högskoleexamen
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Centraleuropeisk tid)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Används som titel för honorära personer
d.w.z. (dat wil zeggen)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Används vid förtydligande
nv (naamloze vennootschap)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nv (naamloze vennootschap)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n.v.t. (niet van toepassing)
ej tillämpningsbart
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
nr (nummer)
Används vid beställningar
p.j. (per jaar)
per år
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
n.m. (na de middag)
e.m./em. (eftermiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
z.o.z. (zie ommezijde)
v.g.v. (var god vänd)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice-president)
VP (vice ordförande)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande