Spanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

v.m. (voor de middag)
a.m (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ong. (ongeveer)
aprox. (aproximadamente)
Används tillsammans med uppskattningar
t.a.v. (ter attentie van)
A/A
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Typ av högskoleexamen
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Hora Central Europea)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
S.A.R (Su Alteza Real)
Används som titel för honorära personer
d.w.z. (dat wil zeggen)
es decir,...
Används vid förtydligande
nv (naamloze vennootschap)
S.A. (Sociedad Anónima)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nv (naamloze vennootschap)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n.v.t. (niet van toepassing)
N/A (no aplica)
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
nro. (número)
Används vid beställningar
p.j. (per jaar)
al año, anualmente
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
n.m. (na de middag)
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
z.o.z. (zie ommezijde)
Ver reverso
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice-president)
Vicepresidente
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande