Ryska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

v.m. (voor de middag)
... часов утра
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ong. (ongeveer)
ca. (circa -ровно)
Används tillsammans med uppskattningar
t.a.v. (ter attentie van)
прямо в руки
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Typ av högskoleexamen
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Его величество
Används som titel för honorära personer
d.w.z. (dat wil zeggen)
т.е. (то есть)
Används vid förtydligande
nv (naamloze vennootschap)
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nv (naamloze vennootschap)
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n.v.t. (niet van toepassing)
непригодный
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
№ (номер)
Används vid beställningar
p.j. (per jaar)
.../год (в год)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
n.m. (na de middag)
... часов вечера
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
z.o.z. (zie ommezijde)
см. далее (смотри далее)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice-president)
Премьер
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande