Rumänska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

v.m. (voor de middag)
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ong. (ongeveer)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
t.a.v. (ter attentie van)
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Typ av högskoleexamen
MET (Middel-Europese Tijd)
CET sau GMT
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Används som titel för honorära personer
d.w.z. (dat wil zeggen)
ex.: (exemplu)
Används vid förtydligande
nv (naamloze vennootschap)
S.A. (societate pe acţiuni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nv (naamloze vennootschap)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n.v.t. (niet van toepassing)
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
nr. (numărul)
Används vid beställningar
p.j. (per jaar)
p.a. (pe an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
n.m. (na de middag)
p.m. (postmeridian)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
z.o.z. (zie ommezijde)
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice-president)
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande