Portugisiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

v.m. (voor de middag)
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ong. (ongeveer)
aprox. (aproximadamente)
Används tillsammans med uppskattningar
t.a.v. (ter attentie van)
A/C (aos cuidados de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Typ av högskoleexamen
MET (Middel-Europese Tijd)
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
V.A. (Vossa Alteza)
Används som titel för honorära personer
d.w.z. (dat wil zeggen)
p.ex. (por exemplo)
Används vid förtydligande
nv (naamloze vennootschap)
S/A (sociedade anônima)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nv (naamloze vennootschap)
Ltda. (limitada)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n.v.t. (niet van toepassing)
n/a (não aplicável)
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
nº. (número)
Används vid beställningar
p.j. (per jaar)
por ano
anual
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
n.m. (na de middag)
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
z.o.z. (zie ommezijde)
Vide verso
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice-president)
Vice Presidente
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande