Polska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

v.m. (voor de middag)
przed południem
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ong. (ongeveer)
ok. (około)
Används tillsammans med uppskattningar
t.a.v. (ter attentie van)
do wiadomości
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
Licencjat
Typ av högskoleexamen
MET (Middel-Europese Tijd)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Jego/Jej Królewska Mość
Används som titel för honorära personer
d.w.z. (dat wil zeggen)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Används vid förtydligande
nv (naamloze vennootschap)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nv (naamloze vennootschap)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n.v.t. (niet van toepassing)
nie dot. (nie dotyczy)
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
nr (numer)
Används vid beställningar
p.j. (per jaar)
rocznie
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
n.m. (na de middag)
po południu
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
z.o.z. (zie ommezijde)
proszę odwrócić
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice-president)
wiceprezydent
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande