Koreanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

v.m. (voor de middag)
오전
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ong. (ongeveer)
대개 (대략)
Används tillsammans med uppskattningar
t.a.v. (ter attentie van)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
학사
Typ av högskoleexamen
MET (Middel-Europese Tijd)
중앙유럽 표준시
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
전하
Används som titel för honorära personer
d.w.z. (dat wil zeggen)
즉, 다시 말하자면
Används vid förtydligande
nv (naamloze vennootschap)
주식회사
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nv (naamloze vennootschap)
사 (社)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n.v.t. (niet van toepassing)
없음
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
Används vid beställningar
p.j. (per jaar)
매년
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
n.m. (na de middag)
오후
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
z.o.z. (zie ommezijde)
뒷 장을 봐주십시오
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice-president)
부사장님, 부통령님, 부회장님
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande