Kinesiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

v.m. (voor de middag)
上午
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ong. (ongeveer)
大约
Används tillsammans med uppskattningar
t.a.v. (ter attentie van)
请...注意
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
文学学士
Typ av högskoleexamen
MET (Middel-Europese Tijd)
欧洲中部时间
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
尊敬的
Används som titel för honorära personer
d.w.z. (dat wil zeggen)
Används vid förtydligande
nv (naamloze vennootschap)
有限责任公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nv (naamloze vennootschap)
股份有限公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n.v.t. (niet van toepassing)
不适用
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
订购号
Används vid beställningar
p.j. (per jaar)
每年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
n.m. (na de middag)
下午
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
z.o.z. (zie ommezijde)
请翻面
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice-president)
副总裁
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande