Japanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

v.m. (voor de middag)
a.m.(午前中)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ong. (ongeveer)
おおよそ
Används tillsammans med uppskattningar
t.a.v. (ter attentie van)
・・・宛てに
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
文学士
Typ av högskoleexamen
MET (Middel-Europese Tijd)
中央ヨーロッパ標準時
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
殿下
Används som titel för honorära personer
d.w.z. (dat wil zeggen)
すなわち
Används vid förtydligande
nv (naamloze vennootschap)
法人組織
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nv (naamloze vennootschap)
有限会社
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n.v.t. (niet van toepassing)
該当なし
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
No.
Används vid beställningar
p.j. (per jaar)
毎年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
n.m. (na de middag)
p.m. (午後)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
z.o.z. (zie ommezijde)
裏面に続く
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice-president)
副大統領
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande