Grekiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

v.m. (voor de middag)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ong. (ongeveer)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används tillsammans med uppskattningar
t.a.v. (ter attentie van)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Typ av högskoleexamen
MET (Middel-Europese Tijd)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Används som titel för honorära personer
d.w.z. (dat wil zeggen)
π.χ. (για παράδειγμα)
Används vid förtydligande
nv (naamloze vennootschap)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nv (naamloze vennootschap)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n.v.t. (niet van toepassing)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
αριθ. (Αριθμός)
Används vid beställningar
p.j. (per jaar)
ανά έτος, ετήσια
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
n.m. (na de middag)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
z.o.z. (zie ommezijde)
γυρίστε σελίδα
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice-president)
αντιπρόεδρος
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande