Franska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

v.m. (voor de middag)
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ong. (ongeveer)
approx. (approximativement)
Används tillsammans med uppskattningar
t.a.v. (ter attentie van)
attn. (à l'attention de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
Licence
Typ av högskoleexamen
MET (Middel-Europese Tijd)
HEC (heure d'Europe centrale)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Används som titel för honorära personer
d.w.z. (dat wil zeggen)
c.à.d (c'est-à-dire)
Används vid förtydligande
nv (naamloze vennootschap)
S.A. (Société Anonyme)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nv (naamloze vennootschap)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n.v.t. (niet van toepassing)
n/a (non applicable)
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
n° (numéro)
Används vid beställningar
p.j. (per jaar)
p. a. (par an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
n.m. (na de middag)
p.m. (post meridiem) : après-midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
z.o.z. (zie ommezijde)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice-president)
V.P. (vice-président)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande