Finska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

v.m. (voor de middag)
aamup.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ong. (ongeveer)
n. (noin)
Används tillsammans med uppskattningar
t.a.v. (ter attentie van)
...henkilön käsiteltäväksi
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Typ av högskoleexamen
MET (Middel-Europese Tijd)
GMT (Greenwich Mean Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Används som titel för honorära personer
d.w.z. (dat wil zeggen)
eli
Används vid förtydligande
nv (naamloze vennootschap)
Oy (osakeyhtiö)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nv (naamloze vennootschap)
Rajavastuuyhtiö
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n.v.t. (niet van toepassing)
ei saatavilla
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
nro. (numero)
Används vid beställningar
p.j. (per jaar)
per vuosi
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
n.m. (na de middag)
iltap. (iltapäivällä)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
z.o.z. (zie ommezijde)
käännä sivu
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice-president)
Varapresidentti
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande