Engelska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

v.m. (voor de middag)
a.m. (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ong. (ongeveer)
approx. (approximately)
Används tillsammans med uppskattningar
t.a.v. (ter attentie van)
attn. (to the attention of)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Används som titel för honorära personer
d.w.z. (dat wil zeggen)
i.e. (id est)
Används vid förtydligande
nv (naamloze vennootschap)
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nv (naamloze vennootschap)
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n.v.t. (niet van toepassing)
n/a (not applicable)
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
no. (number)
Används vid beställningar
p.j. (per jaar)
p.a. (per annum)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
n.m. (na de middag)
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
z.o.z. (zie ommezijde)
PTO (please turn over)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice-president)
VP (vice president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande