Danska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

v.m. (voor de middag)
om morgenen
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ong. (ongeveer)
ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
t.a.v. (ter attentie van)
att. (attention)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
B.A. (Bachelor of Arts)
BA (Bachelor)
Typ av högskoleexamen
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Används som titel för honorära personer
d.w.z. (dat wil zeggen)
dvs. (det vil sige)
Används vid förtydligande
nv (naamloze vennootschap)
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nv (naamloze vennootschap)
A/S (aktieselskab)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n.v.t. (niet van toepassing)
Ikke tilgængelig
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
nr. (nummer)
Används vid beställningar
p.j. (per jaar)
pr. år (pro anno)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
n.m. (na de middag)
om eftermiddagen
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
z.o.z. (zie ommezijde)
vende
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice-president)
vicedirektør
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande