Turkiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

오전
sabah (öğleden önce)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
대개 (대략)
tahmini
Används tillsammans med uppskattningar
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
dikkatine
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
학사
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Typ av högskoleexamen
중앙유럽 표준시
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
전하
huzurunda
Används som titel för honorära personer
즉, 다시 말하자면
yani
Används vid förtydligande
주식회사
A.Ş. (anonim şirketi)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
사 (社)
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
없음
geçersiz
Används då något inte går att tillämpas
no. (numara)
Används vid beställningar
매년
yıllık / yılda bir
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
오후
öğleden sonra
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
뒷 장을 봐주십시오
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
부사장님, 부통령님, 부회장님
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande