Thailändska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

오전
a.m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
대개 (대략)
โดยประมาณค่า
Används tillsammans med uppskattningar
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
학사
ปริญญาตรี
Typ av högskoleexamen
중앙유럽 표준시
เวลายุโรปกลาง
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
전하
สยามบรมราชกุมารี
Används som titel för honorära personer
즉, 다시 말하자면
นั่นก็คือ
Används vid förtydligande
주식회사
ร่วมมือกับ
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
사 (社)
จำกัด
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
없음
ไม่สามารถใช้ได้
Används då något inte går att tillämpas
ตัวเลข
Används vid beställningar
매년
ทุกปี
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
오후
นาฬิกา
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
뒷 장을 봐주십시오
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
부사장님, 부통령님, 부회장님
รองประธาน
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande