Svenska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

오전
f.m./fm. (förmiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
대개 (대략)
c:a/ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
att. (attestera)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
학사
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Typ av högskoleexamen
중앙유럽 표준시
CET (Centraleuropeisk tid)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
전하
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Används som titel för honorära personer
즉, 다시 말하자면
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Används vid förtydligande
주식회사
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
사 (社)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
없음
ej tillämpningsbart
Används då något inte går att tillämpas
nr (nummer)
Används vid beställningar
매년
per år
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
오후
e.m./em. (eftermiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
뒷 장을 봐주십시오
v.g.v. (var god vänd)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
부사장님, 부통령님, 부회장님
VP (vice ordförande)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande