Rumänska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

오전
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
대개 (대략)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
학사
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Typ av högskoleexamen
중앙유럽 표준시
CET sau GMT
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
전하
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Används som titel för honorära personer
즉, 다시 말하자면
ex.: (exemplu)
Används vid förtydligande
주식회사
S.A. (societate pe acţiuni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
사 (社)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
없음
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Används då något inte går att tillämpas
nr. (numărul)
Används vid beställningar
매년
p.a. (pe an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
오후
p.m. (postmeridian)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
뒷 장을 봐주십시오
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
부사장님, 부통령님, 부회장님
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande