Portugisiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

오전
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
대개 (대략)
aprox. (aproximadamente)
Används tillsammans med uppskattningar
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
A/C (aos cuidados de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
학사
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Typ av högskoleexamen
중앙유럽 표준시
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
전하
V.A. (Vossa Alteza)
Används som titel för honorära personer
즉, 다시 말하자면
p.ex. (por exemplo)
Används vid förtydligande
주식회사
S/A (sociedade anônima)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
사 (社)
Ltda. (limitada)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
없음
n/a (não aplicável)
Används då något inte går att tillämpas
nº. (número)
Används vid beställningar
매년
por ano
anual
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
오후
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
뒷 장을 봐주십시오
Vide verso
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
부사장님, 부통령님, 부회장님
Vice Presidente
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande