Polska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

오전
przed południem
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
대개 (대략)
ok. (około)
Används tillsammans med uppskattningar
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
do wiadomości
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
학사
Licencjat
Typ av högskoleexamen
중앙유럽 표준시
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
전하
Jego/Jej Królewska Mość
Används som titel för honorära personer
즉, 다시 말하자면
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Används vid förtydligande
주식회사
S.A. (Spółka Akcyjna)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
사 (社)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
없음
nie dot. (nie dotyczy)
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
Används vid beställningar
매년
rocznie
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
오후
po południu
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
뒷 장을 봐주십시오
proszę odwrócić
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
부사장님, 부통령님, 부회장님
wiceprezydent
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande