Nederländska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

오전
v.m. (voor de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
대개 (대략)
ong. (ongeveer)
Används tillsammans med uppskattningar
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
t.a.v. (ter attentie van)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
학사
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
중앙유럽 표준시
MET (Middel-Europese Tijd)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
전하
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Används som titel för honorära personer
즉, 다시 말하자면
d.w.z. (dat wil zeggen)
Används vid förtydligande
주식회사
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
사 (社)
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
없음
n.v.t. (niet van toepassing)
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
Används vid beställningar
매년
p.j. (per jaar)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
오후
n.m. (na de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
뒷 장을 봐주십시오
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
부사장님, 부통령님, 부회장님
VP (vice-president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande