Kinesiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

오전
上午
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
대개 (대략)
大约
Används tillsammans med uppskattningar
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
请...注意
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
학사
文学学士
Typ av högskoleexamen
중앙유럽 표준시
欧洲中部时间
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
전하
尊敬的
Används som titel för honorära personer
즉, 다시 말하자면
Används vid förtydligande
주식회사
有限责任公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
사 (社)
股份有限公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
없음
不适用
Används då något inte går att tillämpas
订购号
Används vid beställningar
매년
每年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
오후
下午
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
뒷 장을 봐주십시오
请翻面
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
부사장님, 부통령님, 부회장님
副总裁
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande