Italienska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

오전
Da mezzanotte alle 12
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
대개 (대략)
ca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
c/o (all'attenzione di)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
학사
Dott. (dottore)
Typ av högskoleexamen
중앙유럽 표준시
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
전하
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Används som titel för honorära personer
즉, 다시 말하자면
i.e. (id est) / cioè
Används vid förtydligande
주식회사
S.p.A. (Società per Azioni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
사 (社)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
없음
non applicabile / non pertinente
Används då något inte går att tillämpas
num.
Används vid beställningar
매년
annuale / per anno
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
오후
Dalle tredici alle ventitré
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
뒷 장을 봐주십시오
vedi retro
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
부사장님, 부통령님, 부회장님
VP (Vicepresidente)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande