Hindi | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

오전
प्रातः... बजे
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
대개 (대략)
लगभग
Används tillsammans med uppskattningar
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
...ध्यान दें.
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
학사
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Typ av högskoleexamen
중앙유럽 표준시
IST
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
전하
राजा/रानी
Används som titel för honorära personer
즉, 다시 말하자면
जो है कि
Används vid förtydligande
주식회사
इंक.
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
사 (社)
लिमिटेड
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
없음
-
Används då något inte går att tillämpas
क्रं.
Används vid beställningar
매년
प्रतिवर्ष
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
오후
दोपहर... बजे
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
뒷 장을 봐주십시오
अगला पन्ना
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
부사장님, 부통령님, 부회장님
उपराष्ट्रपति
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande