Grekiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

오전
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
대개 (대략)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används tillsammans med uppskattningar
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
학사
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Typ av högskoleexamen
중앙유럽 표준시
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
전하
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Används som titel för honorära personer
즉, 다시 말하자면
π.χ. (για παράδειγμα)
Används vid förtydligande
주식회사
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
사 (社)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
없음
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Används då något inte går att tillämpas
αριθ. (Αριθμός)
Används vid beställningar
매년
ανά έτος, ετήσια
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
오후
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
뒷 장을 봐주십시오
γυρίστε σελίδα
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
부사장님, 부통령님, 부회장님
αντιπρόεδρος
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande