Franska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

오전
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
대개 (대략)
approx. (approximativement)
Används tillsammans med uppskattningar
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
attn. (à l'attention de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
학사
Licence
Typ av högskoleexamen
중앙유럽 표준시
HEC (heure d'Europe centrale)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
전하
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Används som titel för honorära personer
즉, 다시 말하자면
c.à.d (c'est-à-dire)
Används vid förtydligande
주식회사
S.A. (Société Anonyme)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
사 (社)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
없음
n/a (non applicable)
Används då något inte går att tillämpas
n° (numéro)
Används vid beställningar
매년
p. a. (par an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
오후
p.m. (post meridiem) : après-midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
뒷 장을 봐주십시오
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
부사장님, 부통령님, 부회장님
V.P. (vice-président)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande