Engelska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

오전
a.m. (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
대개 (대략)
approx. (approximately)
Används tillsammans med uppskattningar
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
attn. (to the attention of)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
학사
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
중앙유럽 표준시
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
전하
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Används som titel för honorära personer
즉, 다시 말하자면
i.e. (id est)
Används vid förtydligande
주식회사
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
사 (社)
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
없음
n/a (not applicable)
Används då något inte går att tillämpas
no. (number)
Används vid beställningar
매년
p.a. (per annum)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
오후
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
뒷 장을 봐주십시오
PTO (please turn over)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
부사장님, 부통령님, 부회장님
VP (vice president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande