Danska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

오전
om morgenen
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
대개 (대략)
ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
att. (attention)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
학사
BA (Bachelor)
Typ av högskoleexamen
중앙유럽 표준시
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
전하
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Används som titel för honorära personer
즉, 다시 말하자면
dvs. (det vil sige)
Används vid förtydligande
주식회사
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
사 (社)
A/S (aktieselskab)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
없음
Ikke tilgængelig
Används då något inte går att tillämpas
nr. (nummer)
Används vid beställningar
매년
pr. år (pro anno)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
오후
om eftermiddagen
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
뒷 장을 봐주십시오
vende
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
부사장님, 부통령님, 부회장님
vicedirektør
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande