Ungerska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

上午
de. (délelőtt)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
大约
kb. (körülbelül)
Används tillsammans med uppskattningar
请...注意
figyelmébe (levélcímzéskor)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学学士
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
欧洲中部时间
CET (Közép-Európai Idő)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
尊敬的
Mélt. (Méltósága)
Används som titel för honorära personer
azaz
Används vid förtydligande
有限责任公司
egyesült társaság
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
股份有限公司
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
不适用
n/a (nem alkalmazható)
Används då något inte går att tillämpas
订购号
sz. (szám/számú)
Används vid beställningar
每年
évente
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
下午
du./este (délután/este)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
请翻面
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副总裁
Elnökhelyettes
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande