Turkiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

上午
sabah (öğleden önce)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
大约
tahmini
Används tillsammans med uppskattningar
请...注意
dikkatine
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学学士
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Typ av högskoleexamen
欧洲中部时间
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
尊敬的
huzurunda
Används som titel för honorära personer
yani
Används vid förtydligande
有限责任公司
A.Ş. (anonim şirketi)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
股份有限公司
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
不适用
geçersiz
Används då något inte går att tillämpas
订购号
no. (numara)
Används vid beställningar
每年
yıllık / yılda bir
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
下午
öğleden sonra
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
请翻面
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副总裁
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande