Tjeckiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

上午
a. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
大约
přibl. (přibližně)
Används tillsammans med uppskattningar
请...注意
MP. (do vlastních rukou)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学学士
Bc. (Bakalář)
Typ av högskoleexamen
欧洲中部时间
CET (Středoevropský čas)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
尊敬的
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)
Används vid förtydligande
有限责任公司
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
股份有限公司
a.s. (akciová společnost)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
不适用
n/a (chybějící data)
Används då något inte går att tillämpas
订购号
č. (číslo)
Används vid beställningar
每年
p.a. (per annum - ročně)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
下午
p. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
请翻面
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副总裁
VP (viceprezident)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande