Thailändska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

上午
a.m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
大约
โดยประมาณค่า
Används tillsammans med uppskattningar
请...注意
เนื่องในความตั้งใจของ...
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学学士
ปริญญาตรี
Typ av högskoleexamen
欧洲中部时间
เวลายุโรปกลาง
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
尊敬的
สยามบรมราชกุมารี
Används som titel för honorära personer
นั่นก็คือ
Används vid förtydligande
有限责任公司
ร่วมมือกับ
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
股份有限公司
จำกัด
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
不适用
ไม่สามารถใช้ได้
Används då något inte går att tillämpas
订购号
ตัวเลข
Används vid beställningar
每年
ทุกปี
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
下午
นาฬิกา
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
请翻面
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副总裁
รองประธาน
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande