Svenska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

上午
f.m./fm. (förmiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
大约
c:a/ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
请...注意
att. (attestera)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学学士
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Typ av högskoleexamen
欧洲中部时间
CET (Centraleuropeisk tid)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
尊敬的
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Används som titel för honorära personer
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Används vid förtydligande
有限责任公司
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
股份有限公司
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
不适用
ej tillämpningsbart
Används då något inte går att tillämpas
订购号
nr (nummer)
Används vid beställningar
每年
per år
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
下午
e.m./em. (eftermiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
请翻面
v.g.v. (var god vänd)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副总裁
VP (vice ordförande)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande