Spanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

上午
a.m (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
大约
aprox. (aproximadamente)
Används tillsammans med uppskattningar
请...注意
A/A
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学学士
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Typ av högskoleexamen
欧洲中部时间
CET (Hora Central Europea)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
尊敬的
S.A.R (Su Alteza Real)
Används som titel för honorära personer
es decir,...
Används vid förtydligande
有限责任公司
S.A. (Sociedad Anónima)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
股份有限公司
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
不适用
N/A (no aplica)
Används då något inte går att tillämpas
订购号
nro. (número)
Används vid beställningar
每年
al año, anualmente
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
下午
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
请翻面
Ver reverso
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副总裁
Vicepresidente
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande